Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Janusz Romaniszyn
ur. w 1948 roku w m. Bystrzyca Kłodzka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 131/2017

Biogram

Janusz Romaniszyn był chirurgiem w Szpitalu Rejonowym w Lądku-Zdroju. W 1980 r. został jednym z twórców NSZZ „Solidarność” oraz współorganizatorem Komitetów Założycielskich w służbie zdrowia na terenie województwa wałbrzyskiego, a także  delegatem z regionu Dolny Śląsk na I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, na przełomie września i października 1981 r.
Zajmował się również kolportażem nielegalnych wydawnictw, rozpowszechnianiem ulotek i plakatów. Był także propagatorem utworzenia NSZZ Rolników Indywidualnych w rejonie Lądka-Zdroju.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności