Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Szałapski

ur. w 1955 roku w m. Dolice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 270/2016
Biogram
Pan Ryszard Szałapski brał czynny udział w strajku mającym miejsce w Radomiu w dniu 25.06.1976 r. Bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana dzień wcześniej w Sejmie PRL przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen artykułów żywnościowych. Wówczas w  Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i demonstracji, zakończonych starciami z Milicją Obywatelską. Pan Ryszard Szałapski, w związku z udziałem w demonstracji został zatrzymany. Podczas zatrzymania i pobytu w areszcie był wielokrotnie pobity oraz przechodził tzw. „ścieżki zdrowia”. Sąd Rejonowy w Radomiu skazał go na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny. W dniu 27.06.1976 r. osadzony został w Areszcie Śledczym w Białymstoku, a następnie w dniu 14.07.1976 r. przewieziony do Zakładu Karnego w Pińczowie. W dniu 9.10.1976 r. został zwolniony z więzienia. Pan Ryszard Szałapski został również zwolniony z pracy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej