Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tomasz Orlicz

ur. w 1950 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 38/2022
Biogram
Pan Tomasz Orlicz w związku z działalnością w strukturach NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu został 21 grudnia 1981 r. internowany pod zarzutem prowadzenia działalności „naruszającej obowiązujący porządek prawny”. Początkowo przebywał w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, a następnie – od 24 grudnia 1981 r. w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie. 29 kwietnia 1982 r. został zwolniony z internowania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej