Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Janus Edward

Edward Adam Janus

ur. w 1955 roku w m. Łaszka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 205/2017
Biogram
Edward Janus był pracownikiem Pomorskich Okręgowych Zakładów Gazownictwa w Gdańsku, członkiem NSZZ „Solidarność” oraz członkiem Komitetu Obrony Praw Dziecka przy Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim Regionu Gdańskiego.
Dnia 31 maja 1982 r. został zatrzymany i tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z dnia 2 czerwca 1982 r. jako podejrzany o to, że w dniu 1 maja 1982 r. był jednym z organizatorów i głównym kierującym akcją protestacyjną w nielegalnym pochodzie kilku tysięcy uczestników w Gdańsku.
Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 29 września 1982 r.  został skazany na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności, utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Najwyższego w Warszawie z dnia 26 stycznia 1983 r.
Był przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Gdańsku i Zakładzie Karnym w Potulicach. Został zwolniony z więzienia w dniu 30 listopada 1982 r. na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 27 listopada 1982 r. o uchyleniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Postanowieniem z dnia 13 kwietnia 1983 r. Sąd Wojewódzki w Gdańsku warunkowo zwolnił Edwarda Janusa z odbycia reszty kary zasadniczej pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 1 rok.
Z uwagi na zaistniałe okoliczności, po otrzymaniu zezwolenia na wyjazd za granicę, w drugiej połowie 1983 r. wyemigrował do USA.
          
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej