Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mendrala Jan

Jan Mendrala

ur. w 1939 roku w m. Rzeszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 131/2016
Biogram
Jan Mendrala pracował jako kontroler w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów”. Od 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność” na terenie zakładu pracy pełniąc od 1981 r. funkcję członka Komisji Zakładowej.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową m. in.: zbierając składki pieniężne na pomoc rodzinom internowanych i represjonowanych działaczy „Solidarności” wśród pracowników Wydziału W-56 WSK „PZL-Rzeszów”, kolportował nielegalne wydawnictwa sygnowane przez RKW NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie, uczestniczył w Rzeszowie w demonstracjach w rocznice wprowadzenia stanu wojennego i w święta narodowe oraz był zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie.
W latach 1988-1989 uczestniczył w działaniach zmierzających do reaktywowania struktur NSZZ „Solidarność” w WSK „PZL-Rzeszów”. Brał udział w spotkaniach związkowej grupy założycielskiej oraz w rozmowach z dyrekcją zakładu dotyczących działalności NSZZ „Solidarność” w WSK „PZL-Rzeszów”, kwestii płacowych i innych spraw pracowniczych, a także wszedł w skład grupy interwencyjnej w tworzących się strukturach związkowych.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1988-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN