Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bronowski Krzysztof

Krzysztof Andrzej Bronowski

ur. w 1950 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2015
Biogram
Krzysztof Bronowski   jako student Politechniki Łódzkiej uczestniczył w protestach studenckich w marcu 1968 r. Brał udział w wiecu przed Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego i w strajku na Wydziale Włókiennictwa PŁ. Jesienią 1980 r. współorganizował komisję zakładową NSZZ „Solidarność" w  Zjednoczeniu Przemysłu Skórzanego w Łodzi. Prowadził kolportaż wydawnictw niezależnych wśród pracowników Zjednoczenia i na Politechnice. Do zimy 1981 r. wykorzystywał sprzęt poligraficzny zakładu do powielania pism niezależnych. Jako przedstawiciel „Solidarności” ZPS w Krajowej Sekcji Włókna i Skóry NSZZ „Solidarność" wizytował zakłady pracy branży skórzanej na terenie kraju i organizował sieć wymiany prasy związkowej. Wczesną wiosną 1981 r. założył prywatne archiwum prasy niezależnej, uzupełniając zbiory o publikacje wychodzące przed sierpniem 1980 r. Jesienią 1981 r. utworzył w Zarządzie Regionalnym NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej punkt wymiany prasy podziemnej. W pierwszych miesiącach stanu wojennego magazynował papier dla konspiracyjnej struktury młodzieżowej. W zakładzie rzemieślniczym, który prowadził od listopada 1982 r. zorganizował punkt kolportażu funkcjonujący do 1989 r. W latach 1983–1985 zajmował się wymianą niezależnych wydawnictw pomiędzy Warszawą i Łodzią (m.in. „Tygodnik Wojenny”, „Tygodnik Mazowsze”, „KOS”, publikacje wydawnictw Krąg i NOWa).
Biogram opracowano na podstawie: