Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jerzy Frydryk

ur. w 1946 roku w m. Mała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 473/2023
Biogram
Pan Jerzy Frydryk w 1979 r. należał do współzałożycieli Tajnej Organizacji Robotniczego Oporu w Dusznikach-Zdroju (m. in. ze Stanisławem Wesołowskim). Jako pracownik Zakładów Elektrotechniki Motoryzacyjnej „Polmo” w Dusznikach-Zdroju był współorganizatorem i uczestnikiem strajków w lipcu 1980 r. oraz grudniu 1981 r. w tych zakładach. W latach 1981-1983 zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw i ulotek w zakładzie pracy oraz w regionie, przywożąc materiały z Wrocławia lub Wałbrzycha. W jego prywatnym mieszkaniu odbywały się spotkania działaczy NSZZ „Solidarność”. Był jednym z inicjatorów licznych akcji, m. in. opieki nad grobami weteranów znajdującymi się na Ziemi Kłodzkiej, organizowania nielegalnych manifestacji oraz malowania haseł o treści antykomunistycznej w Dusznikach-Zdroju i Kłodzku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków