Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Stelmach

ur. w 1956 roku w m. Opole
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 176/2017
Biogram
Pan Marek Stelmach od września 1980 r. działał w „Solidarności”.  Od marca do lipca 1981 r. był delegatem na I WZD Regionu Śląsk Opolski, przewodniczącym Komisji Wydziałowej w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Opolu. Od 1980 r. uczestniczył w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy parafii kościoła św. Piotra i Pawła w Opolu. Po 13 grudnia 1981 r. (wraz z Grażyną Rutkowską, Marianem Poniewierskim, Edwardem Molińskim, Władysławem i Lidią Kajdą i in.) był członkiem podziemnej „Solidarności” na terenie ZNTK w Opolu, współorganizował pomoc dla internowanych i ich rodzin, organizował kolportaż wydawnictw podziemnych w ZNTK oraz w środkach masowej komunikacji MZK i PKP, m.in. opolskich „Sygnałach Wojennych” oraz wrocławskich „Z Dnia na Dzień” i „Solidarność Walcząca”. W jego mieszkaniu znajdował się punkt kolportażowy wydawnictw dostarczanych przez Jana Całkę (członka konspiracyjnej Regionalnej Rady Koordynacyjnej „S” Śląska Opolskiego) oraz kolejarzy z Wrocławia. 1 maja 1983 r. uczestniczył w niezależnej manifestacji pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Opolu. W 1986 r. współtworzył pomnik Trzech Krzyży przy parafii kościoła św. Piotra i Pawła w Opolu. 
W związku z działalnością opozycyjną był wielokrotnie przesłuchiwany przez SB, na terenie zakładu pracy przez Straż Ochrony Kolei, poddawany rewizjom. Od 1989 r. był przewodniczącym Tymczasowej KZ „S” w ZNTK w Opolu, członkiem opolskiego KO „S”, wiceprzewodniczącym KZ w ZNTK w Opolu. W latach 1989-2006 został delegatem na kolejne WZD Regionu Śląsk Opolski. Od 1998 r. pełnił funkcję przewodniczącego KZ „S” w ZNTK w Opolu.  Od 3 sierpnia 1985 r. do 4 lutego 1986 r. był rozpracowywany przez Wydział V/VIII WUSW w Opolu w ramach SOS kryptonim Przeciwnik.
Pan Marek Stelmach został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi w 2001 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej