Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Izabella Barbara Wawrzeń

ur. w 1964 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 227/2022
Biogram
Pani Izabella Barbara Wawrzeń w latach 1982-1989 była zaangażowana w działalność podziemną na terenie Wrocławia. Brała udział w akcjach protestacyjnych, angażowała się w działalność wydawniczą, dostarczała materiały do nielegalnych drukarni oraz kolportowała prasę niezależną. W swoim mieszkaniu prowadziła bibliotekę podziemnych wydawnictw. 
W latach 1982-1985 kierowała skrzynką kontaktową z ukrywającymi się działaczami „Solidarności Walczącej”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów