Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Sobczak Jan
Jan Sobczak
ur. w 1947 roku w m. Wielowicz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011

Biogram

Od 1980 r. był członkiem NSZZ ,,Solidarność" we Włocławskich Fabrykach Mebli we Włocławku. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej. Wraz z innymi działaczami Związku zajmował się wykonywaniem i kolportażem nielegalnych ulotek oraz pieczątek ,,Solidarności” od maja 1982 r. do sierpnia 1982 r. Za powyższą działalność został zatrzymany 29 sierpnia 1982 r., a następnego dnia tymczasowo aresztowany. Z aresztu został zwolniony 23 listopada 1982 r. Był inwigilowany przez SB.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN