Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Malec Edward

Edward Janusz Malec

ur. w 1952 roku w m. Falków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2014
Biogram
Pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, a następnie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek NSZZ „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowany w druk i kolportaż druków drugoobiegowych, w tym podziemnego biuletynu informacyjnego pracowników UŚ. Uczestnik manifestacji. Brał udział w działaniach mających na celu obronę pracowników naukowych, pozbawionych możliwości pracy naukowej z powodu zaangażowania w działalność opozycyjną. 
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN