Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Malec Edward
Edward Janusz Malec
ur. w 1952 roku w m. Falków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2014

Biogram

Pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, a następnie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek NSZZ „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowany w druk i kolportaż druków drugoobiegowych, w tym podziemnego biuletynu informacyjnego pracowników UŚ. Uczestnik manifestacji. Brał udział w działaniach mających na celu obronę pracowników naukowych, pozbawionych możliwości pracy naukowej z powodu zaangażowania w działalność opozycyjną. 

Biogram opracowano na podstawie:

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN