Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kida Ryszard

Ryszard Adam Kida

ur. w 1956 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
Pan Ryszard Adam Kida brał w 1980 r. czynny udział w tworzeniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Rolników Indywidualnych na terenie gminy Gózd. Został wówczas wybrany przewodniczącym komitetu gminnego. Oprócz tego aktywnie angażował się w tworzenie tej organizacji na całym terenie woj. radomskiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego nadal utrzymywał kontakty z wieloma działaczami opozycyjnymi. Aktywnie zaangażował się w działalność niezależnego, następnie podziemnego ruchu wydawniczego. W latach 1980-1983 Pan Ryszard Adam Kida był kolporterem podziemnych czasopism  oraz brał udział w drukowaniu ulotek i innych materiałów bezdebitowych. Zajmował się również zbieraniem funduszy na pomoc poszkodowanym działaczom opozycyjnym i ich rodzinom.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN