Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Horbacz Tadeusz

Tadeusz Horbacz

ur. w 1950 roku w m. Lipki Wielkie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 62/2016
Biogram
Tadeusz Horbacz był pracownikiem Gorzowskich Zakładów Mechanizacji Budownictwa „Zremb”, zatrudnionym na stanowisku mistrza działu mechanizacji. Od końca lat 70. był działaczem Duszpasterstwa Akademickiego w Gorzowie Wielkopolskim. Sympatyzował z Konfederacją Polski Niepodległej, powziął działania zmierzające do powołania komórki KPN na terenie Gorzowa Wlkp.
 W 1980 roku aktywnie zaangażował się w tworzenie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w swoim zakładzie pracy. Pełnił m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej. Brał udział w zorganizowaniu strajku w Zakładach „URSUS” oraz w Zakładach Mechanicznych w Gorzowie Wlkp. W dniu 15.12.1981 r. na wniosek Wydziału V Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Gorzowie Wielkopolskim został internowany, a następnie w dniu 17.12.1981 r. tymczasowo aresztowany. Na mocy wyroku Sądu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim (05.01.1982r.) został skazany na 1 rok pozbawienia wolności. Pan Tadeusz Horbacz karę odbywał w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wielkopolskim, Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu, Zakładzie Karnym we Wronkach, Zakładzie Karnym w Sieradzu, Zakładzie Karnym w Kaliszu oraz  w Zakładzie Karnym we Wrocławiu. W dniu 17.09.1982 r. warunkowo zwolniony.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN