Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Syryjczyk Tadeusz

Tadeusz Andrzej Syryjczyk

ur. w 1948 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 4/2017
Biogram
Pracownik naukowy Instytutu Informatyki i Automatyki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. W marcu 1968 r., jeszcze jako student automatyki AGH, uczestnik protestów studenckich w Krakowie.
Jesienią 1980 r. przewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” AGH, a następnie wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej uczelnianej „Solidarności”, a także członek Prezydium Zarządu Regionu Małopolska. Delegat na I Krajowy Zjazdu „Solidarności” w Gdańsku.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany podczas powrotu ze zjazdu. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Iławie, Kielcach – Piaskach, Nowym Łupkowie. Zwolniony 24 lipca 1982 r.
Po uwolnieniu współpracownik podziemnego Międzydzielnicowego Komitetu Solidarności w Krakowie, zaś od maja 1983 r. przewodniczący MKS. Współtwórca Regionalnego Komitetu „Solidarności” Małopolska, a następnie członek prezydium RKS.  Inspirator powołanie do życia niezależnego pisma „Zeszyty Związkowe”. W 1985 r. zrezygnował z działalności w RKS. Związany z podziemnymi wydawnictwami m.in. „Kroniką Małopolski”, „Biuletynem Małopolskim”, „13”, „Polityką Polską”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej