Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Duda - Gwiazda Joanna

Joanna Beata Duda - Gwiazda

ur. w 1939 roku w m. Krzemieniec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 546/2016
Biogram
W 1976 r. wraz z mężem Andrzejem Gwiazdą była współautorką listu skierowanego do Sejmu PRL, zawierającego wyrazy poparcia dla działań Komitetu Obrony Robotników. Za powyższe otrzymała zakaz wyjazdów zagranicznych. W latach 1978-1980 była działaczką Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Była redaktorem niezależnego pisma „Robotnik Wybrzeża”. W okresie od 3 do 10 października 1979 r. uczestniczyła w głodówce w kościele św. Krzyża w Warszawie, którą zorganizowano w solidarności z aresztowanymi działaczami Karty 77. W lipcu 1979 r. została zwolniona z pracy, a wyrokiem Sądu Pracy z marca 1980 r. przywrócona na poprzednie stanowisko. 
W sierpniu 1980 r. uczestniczyła w strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Była członkiem Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego i współautorką 21 postulatów strajkowych. Od września 1980 r. była członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Centrum Techniki Okrętowej i członkiem Prezydium Miejskiego Komitetu Założycielskiego w Gdańsku. Była rzecznikiem prasowym i redaktorem tygodnika „Solidarność” oraz pisma MKZ Gdańsk a następnie Regionu Gdańskiego. W lipcu 1981 r. została wybrana delegatem na I Walne Zgromadzenie Delegatów Regionu Gdańskiego i członkiem Zarządu Regionu (tę funkcję pełniła do 29 listopada 1981 r.).
13 grudnia 1981 r. została internowana w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, a następnie była więziona w Areszcie Śledczym w Gdańsku, Areszcie w Bydgoszczy-Fordonie, Ośrodkach Odosobnienia w Gołdapi i Darłówku. Z internowania została zwolniona 23 lipca 1982 r. Po wyjściu na wolność została ponownie zatrudniona w Centrum Techniki Okrętowej. W latach 1982-1983 była redaktorem podziemnego pisma „Skorpion”. Od 1984 r. do 1986 r. była członkiem redakcji pisma „Poza Układem”. Od 16 do 23 grudnia 1984 r. uczestniczyła w głodówce w kościele św. Stanisława Kostki w Gdańsku-Oliwie w obronie aresztowanego męża. W czerwcu 1988 r. wyjechała wraz z mężem na kilkumiesięczną podróż do Wielkiej Brytanii, USA, Kanady i Francji, podczas której informowała międzynarodową opinię publiczną o sytuacji w Polsce oraz gromadziła środki na działalność podziemia. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN