Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Charkiewicz Bogdan

Bogdan Kazimierz Charkiewicz

ur. w 1967 roku w m. Białystok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020
Biogram
Bogdan Kazimierz Charkiewicz drukował i kolportował Biuletyn Informacyjny „Cień” sygnowany przez Terenową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” w Czarnej Białostockiej. Przechowywał materiały poligraficzne oraz sprzęt drukarski. Był także łącznikiem w kolportażu niezależnych wydawnictw. Działalność tę prowadził w latach 1982-1985.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków