Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jerzy Marian Łatkiewicz

ur. w 1941 roku w m. Biłgoraj
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 353/2014
Biogram
Brał aktywny udział w protestach studenckich w Szczecinie w marcu 1968 roku, za co został aresztowany 14.03.1968 r. Wyrokiem Sądu Powiatowego w Szczecinie z dn. 16. 03. 1968 r., w trybie przyspieszonym, został skazany na 4 miesiące pozbawienia wolności. Osadzony został w ZK w Nowogardzie, gdzie przebywał  do 16.07.1968 r. W trakcie odbywania kary ciężko pracował fizycznie przy kopaniu rowów w Nowogardzie. Z uwagi na to, że karany był sądownie za aktywny udział w wydarzeniach marcowych w Szczecinie, po powrocie do rodzinnego Biłgoraja kontrolowany był operacyjnie w latach 1970-1977 przez  SB w Biłgoraju w ramach kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Student”. W trakcie kontroli operacyjnej wykorzystywano osobowe źródła informacji oraz przeprowadzono z J. Łatkiewiczem rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. W 1980 r. zaangażował się w działalność NSZZ „Solidarność” w WSS „Społem w Biłgoraju.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów