Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Korolkiewicz Jerzy

Jerzy Korolkiewicz

ur. w 1948 roku w m. Wilno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 126/2016
Biogram
Jerzy Korolkiewicz od września 1980 r. był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” w Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Prasa-Książka-Ruch w Białymstoku. W 1981 r. był współzałożycielem Białostockiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Od grudnia 1981 r. działał w podziemnych strukturach Konfederacji Polski Niepodległej. 
28 sierpnia 1985 r. został aresztowany pod zarzutem kolportażu podziemnych wydawnictw. Z Aresztu Śledczego w Białymstoku został zwolniony 29 października 1985 r. na skutek poręczenia społecznego. 
W 1987 r. został ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń w Białymstoku za rozrzucanie na jednym z osiedli ulotek o treści antykomunistycznej. 
16 maja 1989 r. był ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Białegostoku za przynależność do nielegalnego związku KPN, wygłaszanie przemówień podczas nielegalnych wieców oraz publikowanie artykułów w wydawnictwie KPN „Opinia Białostocka”.
W latach 1982-1989 był redaktorem, autorem, drukarzem i kolporterem „Biuletynu Informacyjnego” – pisma Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN Obszaru Białystok. W latach 1985-1989 współorganizował Msze Św. za Ojczyznę, a także manifestacje KPN związane z rocznicami patriotycznymi.
W zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa pozostawał maja 1990 r.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • 2. Kietliński Marek, Ćwierć wieku podlaskiej Solidarności. NSZZ „Solidarność” Region Białystok 1980 - 2005, Białystok 2005
    • 3. Sychowicz Krzysztof, NSZZ „Solidarność” Region Białystok, w: NSZZ Solidarność 1980-1989. Polska środkowo – wschodnia, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, t. 5, Warszawa 2010
    • 4. Jerzy Korolkiewicz 1948-1995. Katalog wystawy, Białystok 2010