Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Sylwester Straga

ur. w 1938 roku w m. Gniewkówiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 220/2014
Biogram
W 1980 r. był zatrudniony w Chodzieskich Zakładach Porcelany i Porcelitu, jako mechanik. Od września 1980 roku organizował struktury zakładowe NSZZ „Solidarność” i został wybrany zastępcą przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Czynnie włączał się w protesty związkowe o charakterze regionalnym i ogólnopolskim. 
W okresie 13.12.1981–29.04.1982 był internowany w Zakładach Karnych we Wronkach i Gębarzewie, jako oskarżony o „inspirowanie do wystąpień zakłócających porządek prawny i społeczny”. Po wyjściu na wolność wraz z żoną Felicją użyczał swojego mieszkania na działalność podziemnych struktur „Solidarności”, brał udział w sieci kolportażu niezależnych wydawnictw, organizował pomoc dla represjonowanych. Był nakłaniany przez SB do emigracji. W 1984 r. został aresztowany na trzy miesiące. Współpracował z „Solidarnością Walczącą” w Pile.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN