Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zofia Mechlińska

ur. w 1938 roku w m. Czersk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 473/2023
Biogram
W okresie od lutego do kwietnia 1986 r. w Gdańsku prowadziła działalność antykomunistyczną w organizacji pn. „Solidarność Walcząca”, w ramach której gromadziła, przechowywała oraz rozpowszechniała ulotki i publikacje bezdebitowe. Jej mieszkanie było wykorzystywane jako konspiracyjny punkt dystrybucji i składowania wydawnictw podziemnych. 
26 kwietnia 1986 r przeprowadzono przeszukanie w mieszkaniu p. Zofii Mechlińskiej, na skutek którego została zatrzymana, a następnie 28 kwietnia1986 r. tymczasowo aresztowana i  osadzona w Areszcie Śledczym w Gdańsku. 
Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku 9 września 1986 r. uchylono areszt wobec p. Zofii Mechlińskiej. 
W latach 1986-1989 została objęta zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej