Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Maksymilian Hurlak

ur. w 1961 roku w m. Pińczów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 463/2018
Biogram
Jako student Politechniki Warszawskiej, po wprowadzeniu stanu wojennego związał się z Grupami Oporu „Solidarni”, należał do Grupy „Waldeczków”. 
Jego działalność polegała m.in. na malowaniu napisów na murach oraz rozrzucaniu ulotek. Podczas jednej z takich akcji, 6 grudnia 1982 r., kiedy z Markiem Głowackim rozklejali ulotki z napisem „Solidarność walczy”, został zatrzymany i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. Areszt uchylono 23 grudnia 1982 r. 
Wyrokiem Sądu Rejonowego w Warszawie z 8 lutego 1983 r. został uniewinniony.


Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Janusz Przemysław Ramotowski „Przem", Sto razy głową w mur. Historia o tych, co chcieli robić coś innego niż druk bibuły, Warszawa 2013
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN