Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janina Turek

ur. w 1928 roku w m. Sietesz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 363/2015
Biogram
Pani Janina Turek od 1979 r. była działaczką KSS KOR, natomiast od września 1980 r. członkiem NSZZ „Solidarność”. 
Po 13 XII 1981 r. włączyła się w działalność wydawniczą i kolportaż wydawnictw KPN i „Solidarności”. 
Utrzymywała stały kontakt z działaczami z terenu Warszawy, skąd przewoziła znaczne ilości materiałów bezdebitowych. W listopadzie zatrzymana za kolportaż ulotek nawołujących do bojkotu referendum i skazana na zapłacenie grzywny w wysokości 50 tys. zł. 
Zaangażowana w pomoc dla represjonowanych, była członkiem Komitetu Pomocy Internowanym.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN