Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sadowski Andrzej

Andrzej Sadowski

ur. w 1963 roku w m. Przasnysz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
W latach 1982 -1989 był aktywnym działaczem opozycyjnym. Od 1982 r. na terenie Przasnysza oraz Warszawy był członkiem grupy młodzieżowej zajmującej się kolportażem niepodległościowych wydawnictw. W związku z prowadzoną działalnością i w związku ze śledztwem prowadzonym w tej sprawie, w dniu 18 czerwca 1985 r. został oddany pod dozór MO z obowiązkiem cotygodniowego meldowania się w Dzielnicowym Urzędzie Spraw Wewnętrznych Warszawa-Ochota, a po powrocie do Przasnysza w Rejonowym Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Przasnyszu. Wramach śledztwa, 30 maja 1985 r.  dokonoano przeszukania miejsca zamieszkania Andrzeja Sadowskiego w akademiku Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zakwestionowano zgromadzoną przez niego literaturę bezdebitową. Środek zapobiegawczy w postaci dozoru MO został po wielu bezskutecznych prośbach uchylony w dniu 12 grudnia 1985 r. Śledztwo prowadzone w tej sprawie przez Prokuraturę Wojewódzką w Ostrołęce zostało umorzone 5 maja 1986 r. 
W dniu 4 lutego 1987 r. został zatrzymany przez patrol MO we Wrocławiu w samochodzie przewożącym dużą ilość literatury bezdebitowej. Za powyższe został w dniu 6 lutego 1987 r. ukarany przez Kolegium do spraw Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław Krzyki grzywną w wysokości 50 tys. złotych oraz przepadkiem zakwestionowanej literatury.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN