Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Witold Stankiewicz

ur. w 1945 roku w m. Szwajcaria
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 551/2016
Biogram
Pan Witold Stankiewicz prowadził zagrożoną odpowiedzialnością karna i represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności oraz respektowania praw człowieka w PRL. 
Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”, także po wprowadzeniu stanu wojennego i zdelegalizowaniu struktur związku. 
Pan Witold Stankiewicz był uczestnikiem strajków  w KWK „XXX-lecia PRL” w Jastrzębiu-Zdroju w dniach 13-15 XII 1981 r. oraz w sierpniu 1988 r. 
Ponadto zajmował się udzieleniem pomocy rodzinom osób internowanych i aresztowanych oraz kolportażem nielegalnej prasy. 
Z uwagi na zaangażowanie w działalność opozycyjną Pan Witold Stankiewicz był wielokrotnie przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków