Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wincenty Korsan

ur. w 1947 roku w m. Jelenin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022
Biogram
W 1981 r. był zatrudniony jako redaktor agencyjny w Zarządzie Regionu Dolny Śląsk Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w strajku w Państwowej Fabryce Wagonów „Pafawag” we Wrocławiu, który miał miejsce w dniach w 14 - 15 grudnia 1981 r. Z uwagi na działalność związkową 31 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Zakładzie Karnym we Wrocławiu. 7 stycznia 1982 r. został przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Grodkowie. W trakcie uwięzienia, pomiędzy 3 a 8 marca 1982 r. prowadził głodówkę protestacyjną. Wolność odzyskał 29 kwietnia 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 4, redakcja naukowa: Jan Olaszek, Tomasz Kozłowski, Grzegorz Wołk, Kamil Dworaczek, Przemysław Zwiernik, Warszawa 2020