Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Brodzka Zofia

Zofia Krystyna Brodzka

ur. w 1951 roku w m. Lubraniec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 363/2015
Biogram
Pani Zofia Brodzka od 1980 r. była aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” działającym przy Śląskiej Akademii Medycznej. Swoją działalność przejawiała jako inspiratorka i inicjatorka akcji protestacyjnych na uczelni, otwarcie krytykowała wprowadzenie stanu wojennego i działania Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, organizowała również pomoc dla osób internowanych. 
Za swoją działalność została zatrzymana dnia 27 IV 1982 r. i internowana w ośrodku odosobnienia w Bytomiu Miechowicach. Decyzja o internowaniu Pani Zofii Brodzkiej została uchylona w dniu 23 VII 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN