Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Frąszczak Wojciech

Wojciech Frąszczak

ur. w 1953 roku w m. Kalisz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
Od 1981 r. był członkiem Zarządu Koła Terytorialnego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Indywidualnego Rzemiosła w Ostrowie Wielkopolskim. W styczniu 1982 r. założył Grupę Polityczną „Niepodległość” i pełnił funkcję przewodniczącego Rady Politycznej tej organizacji. W późniejszym okresie GP „N” została przekształcona w Polską Narodową Partię Niepodległości, a od grudnia 1984 r. istniała pod nazwą Polska Narodowo-Konserwatywna Partia Niepodległości. Od 1982 r. był również redaktorem pisma „Głos z Podziemi”, a w latach 1982-1990 redaktorem pisma „Niepodległość”. W stanie wojennym angażował się w organizowanie wielu manifestacji. W 1983 r. został zatrzymany i pobity w czasie demonstracji 1-Majowej we Wrocławiu, a następnie skazany przez kolegium ds. wykroczeń na 50 dni aresztu z zamianą na 20 tysięcy zł grzywny. W latach 1986-1988 był członkiem Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN, początkowo Obszaru III Łódź, a następnie Obszaru VI Poznań. W listopadzie 1988 r. został członkiem Polskiej Partii Niepodległościowej. Początkowo działał w Okręgu Dolnośląskim PPN, a od grudnia 1989 r. w Okręgu Wielkopolskim. Był członkiem Rady Naczelnej PPN oraz pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wykonawczej PPN Okręgu Wielkopolskiego. Brał udział w obradach Centralnej Komisji Wykonawczej tej partii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków