Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wiśniewski Jerzy

Jerzy Marian Wiśniewski

ur. w 1951 roku w m. Nieszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2015
Biogram
Jerzy Wiśniewski od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w zawieszonym związku zajmując się kolportażem nielegalnych ulotek i wydawnictw na terenie zakładu pracy i w Regionie Toruńskim „Solidarności”. Był redaktorem biuletynu zakładowego „Elana”. Orzeczeniem Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Torunia z 1 maja 1982 r. został ukarany karą 3 miesiący aresztu za udział w nielegalnej manifestacji na Rynku Staromiejskim w Toruniu. Karę odbywał w Zakładzie Karnym w Grudziądzu. 
W dniu 26.05.1982 r. został zwolniony z Zakładu Karnego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu z 25.05.1982 r. o uchyleniu aresztu, następnie wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z  9 czerwca 1982 r. skazany na karę  6 tygodni aresztu. Orzeczoną karę odbywał w Areszcie Śledczym w Toruniu. Po wyjściu na wolność był organizatorem przygotowań do akcji manifestacyjnej „Solidarności” mającej odbyć się 31 sierpnia 1982 r. w Toruniu. W związku z prowadzoną działalnością został internowany w okresie od 28 sierpnia do 17 listopada 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku.
Po zwolnieniu z internowania kierował pracami związanymi z działalnością nielegalnych struktur „Solidarności” na terenie zakładu pracy. Od 1986 r. był członkiem Regionalnej Komisji Wykonawczej „Solidarności” w Toruniu odpowiedzialnej za kolportaż nielegalnych wydawnictw, łącznikiem pomiędzy Komitetem Zakładowym „Solidarności” w ZWCH „Elana” a Regionalną Komisją Wykonawczą w Toruniu, przewodniczącym Komitetu Strajkowego oraz organizatorem prac Tajnej Komisji Zakładowej „Solidarności”. Był również  inicjatorem i uczestnikiem Mszy św. za Ojczyznę.
Od 1984 r. został członkiem Komitetu Budowy Pomnika Upamiętniającego Uprowadzenie ks. Jerzego Popiełuszki.
Od końca maja 1987 r. był członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Pracowników ZWCH „Elana”, który w dniu 2 czerwca 1987 r. wystąpił do Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z wnioskiem o rejestrację związku.
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną był inwigilowany przez SB w latach 1983-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej