Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wojciechowicz Joanna

Joanna Elżbieta Wojciechowicz

ur. w 1944 roku w m. Ostrowiec Świętokrzyski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 295/2016
Biogram
Joanna Wojciechowicz była zaangażowana  w działalność antykomunistyczną od 1979 r. do 1989 r. Współpracowała z Wolnymi Związkami Zawodowymi Wybrzeża i Ruchem Młodej Polski. Od września 1980 r. należała do NSZZ „Solidarności”, gdzie pełniła funkcję kierownika działu plastyków, uczestniczyła w strajku odbywającym się na terenie Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, 13 grudnia 1981 r. została internowana i przetrzymywana w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy następnie w Ośrodku Internowania w Gołdapi i Darłówku. Po odzyskaniu wolności 30 czerwca 1982 r., nadal kontynuowała działalność opozycyjną m.in. inspirując głodówkę w obronie represjonowanych członków Ruchu Wolność i Pokój w Podkowie Leśnej k. Warszawy. Kolportowała prasę i wydawnictwa bezdebitowe. W latach 1984-1989 była założycielką, dziennikarką i pierwszą szefową Gdańskiej Agencji Informacyjnej „Solidarności”, odpowiedzialna była za kontakty z dziennikarzami zagranicznymi. W związku z zaangażowaniem jako łączniczki pomiędzy „Solidarnością Walczącą”, a liberalno-demokratyczną partią „Niepodległość”. Przeprowadzono u niej przeszukanie mieszkania w wyniku, którego zarekwirowano dużą ilość materiałów drugiego obiegu. W marcu 1988 r., Kolegium ds. Wykroczeń w Gdańsku, ukarało Panią Joannę Wojciechowicz karą grzywny.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej