Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Sergiusz Jasiewicz

ur. w 1935 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 70/2018
Biogram
Od września 1980 r. był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Hucie Warszawa. Był członkiem Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy, a po wprowadzeniu stanu wojennego był założycielem i przewodniczącym Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Huty Warszawa. Brał czynny udział w akcjach protestacyjnych organizowanych na terenie huty. W latach 1982-1989 był współwydawcą i współredaktorem pisma „Hutnicy 82”. Prowadził kolportaż podziemnej prasy na terenie huty i Żoliborza, m.in. „Hutnicy 82”, „Tygodnik Wojenny”, „Tygodnik Mazowsze”, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych” oraz książek wydawnictw: NOWa, CDN, Krąg. W latach 1985-1989 działał jako emiter Radia „Solidarność” w Warszawie. Był odpowiedzialny za przygotowanie audycji radiowych oraz emisję w Hucie Warszawa. W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną w okresie 6 listopada 1982-1 grudnia 1982 był internowany w Ośrodku Odosobnienia Warszawa Białołęka. W latach 1982-1989 był wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany i poddawany rewizjom.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN