Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Paweł Darnowski

ur. w 1951 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2012
Biogram
Był jednym z założycieli NSZZ „Solidarność” w Łódzkiej Drukarni Akcydensowej. Ze względu na prowadzoną działalność opozycyjną został powołany na ćwiczenia wojskowe rezerwistów do JW nr 1636 w Chełmnie, na których przebywał w okresie od 9 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. Niniejsze ćwiczenia wojskowe nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa czy podnoszeniem umiejętności żołnierskich. Były za to formą walki z opozycją i dotkliwą represją polityczną, które nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym. Celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN