Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Poseniak Teresa

Teresa Poseniak

ur. w 1940 roku w m. Janów Lubelski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 262/2019
Biogram
Od chwili powstania NSZZ „S” na terenie Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku aktywnie zaangażowała się w działalność tego związku. Była wiceprzewodniczącą Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” w FŁT. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechała prowadzenia działalności związkowej i politycznej. Zaangażowana była w zbieranie składek pieniężnych na kontynuowanie działalności oraz wydawanie podziemnych biuletynów. Aktywnie uczestniczyła także w druku i kolportażu nielegalnego wydawnictwa pt. „Biuletyn Informacyjny Solidarność Ziemi Kraśnickiej”, a od wiosny 1982 do lipca 1983 w wydawaniu pisma związanego ze środowiskiem „Solidarności” Fabryki Łożysk Tocznych „Wola Narodu. Biuletyn Solidarności Walczącej”. Miejscem spotkań grupy zajmującej się redagowaniem i kolportażem powyższego pisma było mieszkanie Teresy Poseniak w Kraśniku. Ponadto w jej mieszkaniu umiejscowiona była skrzynka kolporterska. Z powodu działalności w nielegalnych strukturach NSZZ „Solidarność” i wydawanie pisma „Wola Narodu” w 1983 r. toczyło się wobec Teresy Poseniak postępowanie prokuratorskie, zastosowano środek zapobiegawczy – areszt od 3.11.1983 r., uchylony 5.11.1983 r. W dniu 31.07.1984 r. Sąd Wojewódzki w Lublinie umorzył postępowanie karne wobec Teresy Poseniak i innych osób zaangażowanych w wydawanie pisma bezdebitowego „Wola Narodu” na mocy amnestii. Z powodu swojej działalności Pani Teresa Poseniak była inwigilowana i kontrolowana przez SB oraz wzywana na rozmowy ostrzegawcze, m.in. przed wizytą Jana Pawła II w Lublinie w 1987 r. Była także zatrzymana na 48 godzin, a w jej mieszkaniu przeprowadzono przeszukanie. Formą represji wobec Pani Teresy Poseniak było ponadto pomijanie jej przy awansach i podwyżkach w zakładzie pracy oraz zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych na dwa lata od 23.11.1983 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej