Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sikora Lech

Lech Stanisław Sikora

ur. w 1955 roku w m. Osjaków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2012
Biogram
Był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Kombinacie Urządzeń Mechanicznych „Bumar- Łabędy”. Został internowany 21 grudnia 1981 r., wolność odzyskał 16 stycznia 1982 r. Po zwolnieniu z odosobnienia nadal utrzymywał kontakty z działaczami nielegalnych struktur „Solidarności”. W 1989 r. podjął próbę odtworzenia struktur NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy. Ze względu na swoją postawę i „negatywne wypowiedzi pod adresem władz i ustroju” do 1989 r. pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN