Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Maciaszek Waldemar

Waldemar Maciaszek

ur. w 1947 roku w m. Macew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 417/2020
Biogram
Waldemar Maciaszek był związany ze środowiskiem opozycji demokratycznej z Kalisza i okolic od początku 1979 r. W 1980 r. zaangażował się w tworzenie NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” na terenie gminy Gołuchów, a po 13.12.1981 r. – w działalność podziemnych struktur związku. Inspirował i brał udział w nielegalnych spotkaniach rolników oraz konspiracyjnych zebraniach opozycjonistów organizowanych w klasztorze oo. jezuitów w Kaliszu. W stanie wojennym kolportował ulotki i biuletyny, uczestniczył w wiecach, manifestacjach i mszach za Ojczyznę. Od 4.04.1989 r.  do 4.06.1989 r. był członkiem Komitetu Obywatelskiego Województwa Kaliskiego „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • G. Schlender, „NSZZ »Solidarność« w województwie kaliskim w latach 1980-1990”, Kalisz 2006