Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Regina Jacewicz
ur. w 1936 roku w m. Grodno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018

Biogram

Regina Jacewicz  od 1981 r. była zaangażowana w działalność Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Elektronowych „Unitra-Toral” w Toruniu. Była spikerką audycji związkowych emitowanych przez zakładowy radiowęzeł oraz należała do Klubu Rzeczpospolitej Samorządnej „Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość”.
W związku z prowadzoną działalnością została internowana w dniu 13 grudnia 1981 r. i umieszczona w Ośrodku Odosobnienia przy Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie. Dnia 9 stycznia 1982 r. została przewieziona do Ośrodka Odosobnienia w Gołdapi, w którym przebywała do dnia 5 marca 1982 r.
Z powodu działalności opozycyjnej była inwigilowana przez organy bezpieczeństwa państwa w latach 1981-1982.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej