Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Teresa Lisowska

ur. w 1954 roku w m. Chełm
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020
Biogram
W latach 1980-1981 aktywnie działała w ramach NSZZ „Solidarność” na terenie Chełma. We wrześniu 1980 roku była współorganizatorem „Solidarności” w Szkole Podstawowej nr 3 w Chełmie, gdzie pracowała jako nauczyciel historii. Wraz z inną nauczycielką, zaangażowaną w działalność opozycyjną, Ewą Soboń, kierowała kołem Solidarności w szkole. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestała działalności związkowej. Była współorganizatorką pomocy dla internowanych i ich rodzin. Uczestniczyła w rozprowadzaniu darów dla tych rodzin. Z inicjatywy SB z Teresą Lisowską przeprowadzona została przez Kuratora Oświaty w Chełmie rozmowa ostrzegawczo-profilaktyczna. Mimo to  kontynuowała działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”. Zaangażowana była np. w rozpowszechnianie Biuletynu Informacyjnego Solidarności wśród nauczycieli. Celem odnalezienia wydawnictw bezdebitowych w mieszkaniu Teresy Lisowskiej wielokrotnie przeprowadzane były przeszukania (8.02.1982 r., 6.10.1983 r., 5.05.1984 r.) W dniu 8.02.1982 roku, po przeprowadzonej w jej domu rewizji, została zatrzymana na 48 godzin i poddana przesłuchaniu, objęta też została postępowaniem prokuratorskim. Przesłuchiwana była także w związku z udziałem w uroczystości rocznicowej i we Mszy św. za Ojczyznę, w dniu 12.11.1982 roku. Teresa Lisowska bardzo aktywnie uczestniczyła w uroczystościach patriotyczno-religijnych i rocznicowych (31.08., 3.05., 11.11.) organizowanych w latach 1982-1989 przez podziemną „Solidarność” w Chełmie. O jej udziale w manifestacji „na chełmskiej Górce” w dniu 31.08.1983 roku poinformowano władze administracyjne i partyjne Chełma, a Wydz. III wnioskował o zwolnienie Teresy Lisowskiej z zawodu nauczyciela. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Eugeniusz Wilkowski, Solidarność w Chełmskiem w latach 1980-1989, Chełm 2010