Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pączek Roman

Roman Stanisław Pączek

ur. w 1955 roku w m. Słupsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 135/2017
Biogram
Roman Pączek od sierpnia 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Fabryce Maszyn Rolniczych „Famarol” w Słupsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w okresie  od marca do października 1982 r. nie zaprzestał działalności o charakterze opozycyjnym, zajmując się organizacją i kierowaniem Zakładowym Komitetem Oporu NSZZ „Solidarność” w swoim miejscu pracy. Pan Roman Pączek ponadto zaangażował się w redagowanie  i kolportaż podziemnego biuletynu pn. „Solidarność Słupska”. Z powodu swojej działalności o charakterze opozycyjnym Pan Roman Pączek został powołany do odbycia ćwiczeń wojskowych w 9. Pomorskim Pułku Pontonowym w Chełmnie nad Wisłą. Szkolenie wojskowe rezerwistów w tej jednostce, nie mające oparcia w obowiązującym porządku prawnym, nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a służyło jedynie walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Pan Roman Pączek przebywał na ćwiczeniach w okresie od 5 listopada 1982 r. do 9 grudnia 1982 r., kiedy to został tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie pod zarzutem kontynuowania działalności antypaństwowej. Wyrokiem z 24 marca 1983 r. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Koszalinie skazał Pana Romana Pączka na 1 rok i 6 miesięcy w zawieszeniu na 4 lata oraz 60 000 zł grzywny. Orzeczenie to zostało podtrzymane wyrokiem Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z 9 maja 1983 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej