Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Juszczyk Henryk

Henryk Juszczyk

ur. w 1945 roku w m. Bielsko-Biała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019
Biogram
Pan Henryk Juszczyk był pracownikiem Fabryki Maszyn Włókienniczych „BEFAMA” w Bielsku-Białej. W sierpniu 1980 r. został delegatem do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. W zakładowych strukturach NSZZ „Solidarność” pełnił funkcję członka Prezydium Komisji Zakładowej, członka Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego, następnie wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Podbeskidzie. Pan Henryk Juszczyk był ponadto delegatem na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność" we wrześniu - październiku 1981 r. Podczas swojej działalności w strukturach związkowych Pan Henryk Juszczyk dał się poznać jako osoba głęboko zaangażowana w sprawy pracownicze i związkowe. W swoich wystąpieniach popierał działalność KOR-u, jednocześnie kontestował działania władz rządowych. 
Z uwagi na swoją postawę i reprezentowane poglądy, został przewidziany do internowania z dniem wprowadzenia stanu wojennego. Pan Henryk Juszczyk ukrywał się przed internowaniem do dnia 19 I 1982 r., kiedy to został zatrzymany i umieszczony w areszcie MO w Żywcu. Internowany w zakładzie karnym w Jastrzębiu-Zdroju. W odosobnieniu przebywał w okresie od 22 I- 22 III 1982 r., kiedy to został zwolniony z powodów zdrowotnych. 
Po opuszczeniu ośrodka odosobnienia był kontrolowany przez służby w ramach prowadzonych spraw o kryptonimach „Zakonnik” oraz „Cichy”. 
W sierpniu 1982 r został zatrzymany na 48 godzin w związku z podejrzeniem o udział w organizacji demonstracji ulicznych w Bielsku - Białej. 
Objęty dodatkowymi działaniami operacyjnymi ze strony służb, takimi jak kontrola za pomocą informatorów oraz perlustracja korespondencji prywatnej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej