Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Anna Janina Wierzbicka - Bogacz

ur. w 1951 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 460/2018
Biogram
Pracownik Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.  Jesienią 1980 r. zaangażowana w tworzenie struktur NSZZ „Solidarność” na AGH. Przewodnicząca Komisji Wydziałowej Wydziału Elektrycznego pracowników inżynieryjno – technicznych uczelni, a następnie członek Komisji Zakładowej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczka strajku na AGH w dniach 14 – 16 grudnia 1981 r.
W latach 1982-89 zaangażowana z druk oraz kolportaż wydawnictw drugoobiegowych, w tym „Kroniki Małopolskiej”. Brała udział w ukrywaniu poszukiwanych działaczy opozycji. Uczestniczka manifestacji opozycyjnych w Krakowie. Podczas jednej z nich, w dniu 31 sierpnia 1983 r. zatrzymana, a następnie ukarana grzywną. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN