Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wilgucka-Hoppe Jolanta

Jolanta Elżbieta Wilgucka-Hoppe

ur. w 1946 roku w m. Lębork
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 25/2017
Biogram
Pani Jolanta Elżbieta Wilgucka - Hoppe była starszym bibliotekarzem w Bibliotece Naukowo-Technicznej Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, członkiem NSZZ „Solidarność”, redaktorem Biuletynu Informacyjnego NSZZ „Solidarność” Wyższej Szkoły Morskiej. Od 14 do 15 grudnia 1981 r. współorganizowała strajk na uczelni, należała do grupy drukującej i kolportującej m.in. ulotki, komunikaty Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz  informacje o represjach stanu wojennego. Za działalność związkową została zatrzymana 20.12.1981 r.,  a następnie 22.12.1981 r. aresztowana i osadzona w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Skazana przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata oraz zapłatę grzywny w wysokości 20 tyś zł. i pokrycie opłat sądowych. Zwolniona  z aresztu 22.02.1982 r. W 1986 r. otrzymała zgodę na stały wyjazd do Kanady.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Arkadiusz Kazański „Kontynuowali działalność związkową…”. Sądzeni z powodów politycznych w województwie gdańskim (1981-1983), Gdańsk 2012
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN