Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wołyniec Andrzej

Andrzej Wołyniec

ur. w 1969 roku w m. Gorzów Wlkp
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 562/2019
Biogram
Pan Andrzej Wołyniec od 1985 r. do 1989 r. był aktywnym działaczem antykomunistycznym. Działalność opozycyjną rozpoczął w 1985 r. w Ruchu Młodzieży Niezależnej w Gorzowie Wlkp. Zajmował się wówczas kolportowaniem prasy niezależnej pn. „Szaniec” na terenie II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp., do którego uczęszczał. W 1986 r. p. Andrzej Wołyniec został współpracownikiem redakcji „Szańca”. Zaczął również prowadzić bibliotekę wydawnictw bezdebitowych. Poza tym, w dalszym ciągu kolportował podziemną prasę oraz dbał o bazę poligraficzną Ruchu Młodzieży Niezależnej. 
W 1987 r. Andrzej Wołyniec włączył się w działalność Ruchu „Wolność i Pokój”. Uczestniczył w demonstracjach, głodówkach oraz redagował pisma wydawane przez Ruch „Wolność i Pokój”. Zajmował się również działalnością ekologiczną poprzez uczestnictwo w demonstracjach przeciwko budowie elektrowni atomowej w Klempiczu oraz składowiska odpadów radioaktywnych w Międzyrzeczu. 
Podczas swojej antykomunistycznej działalności, p. Andrzej Wołyniec był wielokrotnie zatrzymywany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa: w 1987 r. w Gorzowie Wlkp., w 1988 r. w Stalowej Woli za uczestnictwo w nielegalnym zgromadzeniu (skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę grzywny w wysokości 50. tys. zł.), w 1988 r. w Zielonej Górze za rozrzucanie ulotek o treści szkalującej ustrój PRL. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN