Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kostrzewa Maria

Maria Kostrzewa

ur. w 1948 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 512/2015
Biogram
Maria Kostrzewa była kolporterką  nielegalnych wydawnictw w okresie poprzedzającym wprowadzenie stanu wojennego. 
Począwszy od 1982 r. do końca 1983 r. współpracowała z osobami tworzącymi Toruński Informator „Solidarności” - główne pismo podziemnej „Solidarności” w Toruniu. Zajmowała się pracą redakcyjną, przepisywaniem we własnym mieszkaniu tekstów na maszynie i sporządzaniem matryc białkowych. 
Była autorką artykułów publikowanych na łamach pisma w pierwszym okresie wydawania „TIS”.

 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ "Solidarność"1980-1989. Tom 3 Polska Północna, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003