Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Warchałowski Janusz

Janusz Henryk Warchałowski

ur. w 1953 roku w m. Bielsko-Biała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
Pan Janusz Warchałowski był inicjatorem strajku w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Bielsku-Białej, w sierpniu 1980 r. 
Aktywnie uczestniczył również w organizacji oraz działalności NSZZ „Solidarność” w ww. zakładzie pracy. 
Z tego względu, Pan Janusz Warchałowski został internowany na mocy Decyzji z dnia 13 XII 1981 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu -Zdroju. W dniu 23 III 1982 r. został przeniesiony do Zakładu Karnego w Łupkowie, w którym przebywał do czasu uchylenia internowania, tj. do 30 IV 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej