Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Stanowski Krzysztof

Krzysztof Stanowski

ur. w 1959 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2020
Biogram
Działał od 1981 roku w Niezależnym Ruchu Harcerskim, od grudnia 1981 roku był redaktorem naczelnym pisma harcerskiego „Bratnie Słowo”. Po 13.12.1981 r. włączył się aktywnie w działalność podziemia „solidarnościowego”. W latach 1982-1984 był członkiem Tymczasowego Zarządu Regionu i Regionalnej Komisji Koordynacyjnej Regionu Środkowo-Wschodniego, pełniąc w niej funkcję skarbnika. Jednocześnie w latach 1983-1984 był redaktorem w Niezależnym Wydawnictwie Harcerskim i aktywnie działał w Klubie Katolickim w Lublinie, wchodził w skład jego Zarządu. Pracował także w punkcie charytatywnym przy kościele powizytkowskim w Lublinie, w którym organizowano pomoc dla rodzin osób represjonowanych. Oprócz żywności, środków czystości i odzieży do punktu trafiała z Zachodu farba drukarska, a nawet części radiowe, które Krzysztof Stanowski dostarczał Ireneuszowi Haczewskiemu, który montował nadajniki dla „Radia Solidarność” w Świdniku. W 1983 roku dwukrotnie tj. 1.09.1983 r. i 3.11. 1983 r. był zatrzymywany na 48 godzin, a w jego mieszkaniu przeprowadzono przeszukanie, w wyniku którego odnaleziono liczne wydawnictwa bezdebitowe. W dniu 6.01.1984 r. został aresztowany, więziony w AŚ w Lublinie i CAŚ w Warszawie przy ul. Rakowieckiej. Zwolniony 26.07.1984 r. na mocy amnestii. Od 1985 roku ponownie podjął działalność w redakcji „Bratniego Słowa”. Jednocześnie aktywnie działał w Harcerskiej Służbie Liturgicznej, której był współorganizatorem. W latach 1986-1989 był zaangażowany w organizowanie w okresie wakacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin członków „Solidarności”, w ramach akcji letniej „Wakacje z Bogiem”, przygotowywał informacje w sprawie miejsc na zorganizowanie turnusów w górach. W 1987 roku wszedł w skład powołanej w dniu 5.10.1987 roku Tymczasowej Rady Regionu. Od 1988 roku był przewodniczącym Porozumienia Niezależnych Środowisk i Organizacji Harcerskich. W kwietniu 1988 roku uczestniczył jako prelegent w czwartym Katolickim Tygodniu Historycznym w Rzeszowie zorganizowanym pod hasłem „Harcerstwo w służbie Bogu i Ojczyźnie”. W 1989 roku był współzałożycielem Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, a w latach 1989-1990 Naczelnikiem ZHR. Formą represji wobec Krzysztofa Stanowskiego było zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych od 28.02.1982 r., anulowane 27.06.1985 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Encyklopedia Solidarności
    • NSZZ Solidarność 1980-1989 t.5 Polska Środkowo-Wschodnia, Wydawnictwo IPN pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry, Warszawa 2010
    • Zygmunt Łupina NSZZ „S” Regionu Środkowo-Wschodniego w podziemiu w: Stąd ruszyła lawina… , red. Piotr Paweł Gach, Lublin 2006
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN