Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sajdak Grzegorz

Grzegorz Sajdak

ur. w 1953 roku w m. Nowy Sącz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012
Biogram
Był członkiem NSZZ „Solidarność” w Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych w Nowym Sączu. Z powodu prowadzonej działalności związkowej 13 grudnia 1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu, w którym przebywał do 4 kwietnia 1982 r. Po wyjściu na wolność kontynuował działalność opozycyjną. W związku z tym 6 marca 1984 r. został tymczasowo aresztowany przez Prokuraturę Rejonową w Nowym Sączu i osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie. Z aresztu zwolniony został 27 lipca 1984 r. na podstawie ustawy o amnestii z 21 lipca 1984 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN