Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Domański Janusz

Janusz Włodzimierz Domański

ur. w 1945 roku w m. Targowisko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2022
Biogram
Janusz Domański od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. Zaangażował się w działalność związkową jako radca prawny struktur „Solidarności” w Ostrołęce. Ponadto od czerwca 1981 r. był redaktorem naczelnym czasopisma pn. „Sierpień Mazowsza”, wydawanego przez NSZZ „Solidarność” w Makowie Mazowieckim. Z powodu swojej działalności o charakterze opozycyjnym Janusz Domański był internowany w okresie od 13.12.1981 r. do 18.12.1982 r. w ośrodkach odosobnienia w Iławie i Kwidzynie.  W okresie od 1982 r. do 1984 r. kontynuował działalność antykomunistyczną, kolportując ulotki i wydawnictwa bezdebitowe na terenie Ostrowi Mazowieckiej, Ostrołęki i Łomży.

Z uwagi na swoją działalność opozycyjną Pan Janusz Domański był inwigilowany przez Wydział III WUSW w Ostrołęce w ramach spraw operacyjnego rozpracowania o kryptonimach "Agitator", "Redaktor" i "Kombinator". 


Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej