Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Stec – Fus Dorota
Dorota Ewa Stec – Fus
ur. w 1954 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 493/2019

Biogram

Jako studentka socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1977 r. związana z krakowskim Studenckim Komitetem Solidarności. Od 1980 r. członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów UJ. Czynna w redakcji „Biuletynu NZS UJ”. W 1981 r. pracownik sekcji informacji Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”, dziennikarka „Gońca Małopolskiego” i „Aktualności”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowana w działalność podziemnych struktur „Solidarności” w ramach Międzydzielnicowego Komitetu Solidarności w Krakowie. Z ramienia MKS koordynator dzielnicy Krowodrza, zaś od maja 1983 r. sekretarz MKS.
W latach 1982-84 w redakcji podziemnej „Kroniki Małopolskiej”, zaś od 1985 r. w redakcji „Solidarności Grzegórzeckiej”. Organizatorka podziemnej sieci kolportażu wydawnictw drugoobiegowych. W dniu 20 sierpnia 1987 r. zatrzymana podczas transportu maszyn poligraficznych, za co została ukarana grzywną przez kolegium do spraw wykroczeń.
Czynna w niezależnym ruchu ekologicznym. Uczestniczka obrad Okrągłego Stołu w podstoliku ekologicznym. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej