Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dor Henryk

Henryk Dor

ur. w 1951 roku w m. Żyrardów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 62/2016
Biogram
W 1980 r. był jednym z założycieli NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Energetycznym w Szczecinie – Rejon Najwyższych Napięć w Stargardzie Szczecińskim. Początkowo pełnił funkcję członka, następnie wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego prowadził działalność opozycyjną na terenie swojego zakładu pracy oraz na terenie Stargardu Szczecińskiego. Współpracował i utrzymywał kontakty z innymi działaczami. W tym okresie zajmował się wydawaniem „Biuletynu Solidarności” i kolportażem nielegalnych wydawnictw niezależnych. 
Za swoją działalność został powołany do odbycia trzymiesięcznej służby wojskowej w okresie od 05.11.1982 r. do 03.02.1983 r. w Jednostce Wojskowej nr 3691 w Unieściu. Po zakończeniu ćwiczeń wojskowych nie zaprzestał działalności i w dalszym ciągu zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych oraz utrzymywał kontakty z działaczami podziemnej „Solidarności”. 
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w Stargardzie Szczecińskim. Formą represji było także zwolnienie dyscyplinarne z zakładu pracy dnia 09.12.1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów