Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Robert Paweł Kamiński

ur. w 1959 roku w m. Płock
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 222/2023
Biogram
Robert Kamiński w okresie od grudnia 1982 r. do marca 1984 r. w Poznaniu współpracował z organizacją Konfederacja Młodej Polski „Rokosz” w zakresie dostawy materiałów do prowadzonej podziemnej działalności, zajmował się rozpowszechnianiem oraz przechowywaniem w celu rozpowszechniania wydawnictw podziemnych, między innymi „Obserwatora Wielkopolskiego”, z którego środowiskiem był związany. Był jednym z redaktorów pisma „Przegląd Prasy Podziemnej”, ukazującego się od marca do czerwca 1982 r. W marcu 1984 r. Prokuratura Wojewódzka w Poznaniu wszczęła śledztwo w sprawie działalności na terenie Poznania podziemnych organizacji młodzieżowych.  W toku śledztwa nie zdołano przedstawić Robertowi Kamińskiemu zarzutów z uwagi na fakt, iż nie stawiał się, pomimo kilkukrotnych wezwań oraz dwukrotnego wydania nakazu przymusowego doprowadzenia, na wezwania prokuratury. Wobec powyższego jego sprawa została wyłączona do odrębnego postępowania. Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Poznaniu z dnia 31 grudnia 1984 r. postępowanie wobec Roberta Kamińskiego zostało zawieszone. W dniu 23 kwietnia 1988 r. brał udział w spotkaniu działaczy opozycyjnych w Domu Kultury „Słońce” - ważnym ośrodku kultury niezależnej w Poznaniu.
Biogram opracowano na podstawie: