Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Biesiada Marek

Marek Biesiada

ur. w 1957 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 562/2015
Biogram
Od 1980 r. należał do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Krakowie. Po 13 grudnia 1981 r. był działaczem podziemia, m.in. Porozumienia Prasowego „Solidarność Zwycięży”, a od 1985 r. - członkiem krakowskiego oddziału „Solidarności Walczącej”. Był również współpracownikiem Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość”. W latach 1982-1989 pracował konspiracyjnie jako drukarz wydawnictw podziemnych, ulotek, plakatów oraz pism „Solidarność Zwycięży” oraz „Niepodległość” (organ prasowy Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość” - Oddział w Krakowie). Był również kolporterem drugoobiegowych czasopism m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Solidarność Zwycięży”, „Przeglądu Wiadomości Agencyjnych”, „Hutnika” i innych. Działał jako kurier i łącznik z podziemnymi organizacjami z Wrocławia i Warszawy. W dniu 1 maja 1988 r. został zatrzymany podczas demonstracji i 2 maja 1988 r. został ukarany w trybie przyspieszonym przez Kolegium ds. Wykroczeń w Nowej Hucie karą grzywny. 6 lipca 1988 r. kolegium wyższej instancji przy Prezydencie Miasta Krakowa utrzymało to orzeczenie w mocy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej